Wina ekologiczne to umowny termin, w którym mieszczą się różne typy win nazywanych między innymi organicznymi, biodynamicznymi czy naturalnymi pochodzących ze zrównoważonej uprawy. W różnych krajach istnieją lokalne organizacje certyfikujące wyżej wymienione typy win. Aby uzyskać certyfikat, plantator winorośli lub producent wina muszą zastosować się do ich wytycznych i przejść cała weryfikację.