WINIARNIA ZIELONA14.PL gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 2. Mogą Państwo:
  a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądać sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
  d) żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenoszenia Państwa danych osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w każdym momencie, informując o tym naszą Firmę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 4. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej (formularz kontaktowy) przetwarzane są w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Firmy – tj. utrzymywania korespondencji mailowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą Państwo Firmie w korespondencji mailowej. Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze pocztowym. Państwa dane nie będą przekazywane osobom i podmiotom nieuprawnionym.
 6. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Firmę są zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO. Firma podejmuje wszystkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.
 7. W niektórych sytuacjach dane osobowe użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim, którymi są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, aby mogli wykonywać ich obowiązki pracownicze lub umowne.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany polityki prywatności.
 9. W przypadku pytań czy też wątpliwości prosimy o kontakt.