ZIELONA 14 64-100 Leszno, ul. Zielona 14 kom. 609 20 59 77 lub 665 665 153